poprawa koncentracji


FDA dopuszcza do użytku urządzenie do diagnozy ADHD.

Amerykańska agencja rządowa FDA (Agencja Żywności i Leków), dopuściła do obrotu pierwsze urządzenie przeznaczone do diagnozowania ADHD – zaburzenia, które dotyczy milionów dzieci. Urządzenie poprzez skanowanie mózgu będzie czytać fale mózgowe dzieci i mlodzieży, w celu przeanalizowania odchyleń u osób z nadpobudliwością ruchową (ADHD). Urządzenie NEBA System (Neuropsychiatric EEG-Based Assesment […]


Trening Biofeedback – na co pomaga?

Trening biofeedback jest całkowicie bezpieczny, jest to metoda bezinwazyjna, która stwarza pacjentowi możliwość samodzielnego i wyuczonego wpływania na procesy zachodzące w organizmie i korygowaniu ich w sposób świadomy. Trening biofeedback poprawia jakość życia, poprzez poprawę pracy mózgu, której wynikiem jest poprawa funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Urządzenia dzięki którym ćwiczymy nasz umysł, […]