FDA dopuszcza do użytku urządzenie do diagnozy ADHD.


Amerykańska agencja rządowa FDA (Agencja Żywności i Leków), dopuściła do obrotu pierwsze urządzenie przeznaczone do diagnozowania ADHD – zaburzenia, które dotyczy milionów dzieci. Urządzenie poprzez skanowanie mózgu będzie czytać fale mózgowe dzieci i mlodzieży, w celu przeanalizowania odchyleń u osób z nadpobudliwością ruchową (ADHD). Urządzenie NEBA System (Neuropsychiatric EEG-Based Assesment Aid ) podczas 15 – 20 minutowych testów mierzy stosunek niektórych fal mózgowych, które są wyższe u dzieci ze stwierdzonym ADHD, niż u dzieci bez tego zaburzenia.

System Neba oparty na technologii elektroencefalogramu (EEG) rejestruje różnego rodzaje impulsy elektryczne wydzielane przez neurony w mózgu oraz ich częstotliwość (liczba impulsów na sekundę).Badanie nie trwa dłużej niż 20 minut i jest całkowicie nieinwazyjne. Podczas testu, badana jest zależność pomiędzy dwoma standardowymi częstotliwościami fal mózgowych (Theta i Beta). Badacze wykazali, że stosunek fal Theta/Beta jest wyższy u dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanym ADHD, niż u dzieci bez niego.

„Diagnoza ADHD jest procesem wieloetapowym i wymaga kompleksowego badania lekarskiego i psychologicznego. System NEBA razem z danymi klinicznymi może pomóc specjalistom precyzyjniej określić przyczyny problemów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)” powiedziała Christy Foreman, Dyrektor Biura FDA zajmującego się oceną urządzeń.

ADHD jest jednym z najbardziej powszechnych zaburzeń neurobehawioralnych wśród dzieci i młodzieży. Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 9 procent nastolatków w USA ma ADHD, a średni wiek rozpoznania wynosi 7 lat. Dzieci z tym zaburzeniem maja problemy z koncentracją, są nadpobudliwe i impulsywne.

FDA wchodzi w skład Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych i jest odpowiedzialna za kontrolę żywności, suplementów diety, leków, kosmetyków, urządzeń medycznych i urządzeń emitujących promieniowanie, materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w Stanach Zjednoczonych.

FDA jest znana z rygorystycznych przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu leków i urządzeń. Pozytywna opinia wydana przez FDA dla danego produktu jest uznawana także poza Stanami Zjednoczonymi za wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu na zdrowie.

Więcej informacji na stronie fda.gov oraz stronie producenta nebahealth.com 

Podziel się tym wpisem z przyjaciółmi i znajomymi.