ADHD


FDA dopuszcza do użytku urządzenie do diagnozy ADHD.

Amerykańska agencja rządowa FDA (Agencja Żywności i Leków), dopuściła do obrotu pierwsze urządzenie przeznaczone do diagnozowania ADHD – zaburzenia, które dotyczy milionów dzieci. Urządzenie poprzez skanowanie mózgu będzie czytać fale mózgowe dzieci i mlodzieży, w celu przeanalizowania odchyleń u osób z nadpobudliwością ruchową (ADHD). Urządzenie NEBA System (Neuropsychiatric EEG-Based Assesment […]